welchen_banner_anzeigen = ""
welchen_banner_anzeigen = ""

Algemene voorwaarden met klantinformatie

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Ulrich Nachtsheim, handelend namens "Apotheke Zur Rose" en "apo-rot international - een shop van Apotheke Zur Rose" (hierna "verkoper" genoemd), zijn van toepassing op alle contracten, leveringen en andere diensten tussen de verkoper enerzijds en kopers (hierna "klant" genoemd) anderzijds. Hierbij wordt de opname van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie voor doeleinden afsluit die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband, die bij het afsluiten van een juridische transactie binnen de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit handelt.

2) Contractafsluiting en aanbod

2.1 De productomschrijvingen in de online-shop en alle andere verkoopmaterialen van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod door de klant te doen.

2.2 De klant kan de aanbieding indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online-winkel van de verkoper. In dit geval, nadat de klant de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgerond, dient de klant een juridisch bindende contractaanbieding in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen. Bovendien kan de klant de aanbieding ook telefonisch, per e-mail, per post of via een online contactformulier voorleggen aan de verkoper. Iets anders is van toepassing als de klant de betaalmethode PayPal of Sofortüberweisung heeft gekozen; In deze gevallen komt het contract tot stand met de klik op "bestellen met aansprakelijkheid voor betaling".

Tenzij de betalingsmethode PayPal of Sofortüberweisung is geselecteerd, wordt het aanbod geaccepteerd door Apotheke Zur Rose en wordt het contract van kracht, een orderbevestiging wordt naar de klant verzonden of dat de producten worden afgeleverd of aan de klant geleverd. De orderbevestiging die automatisch per e-mail wordt verstuurd, vertegenwoordigt geen orderbevestiging of aanvaarding van het aanbod van de klant door de apotheek Zur Rose, maar informeert de klant alleen dat de bestelling is ontvangen.

Als een besteld product niet leverbaar is of niet onder redelijke voorwaarden van Apotheke Zur Rose kan worden ingekocht, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en worden alle betalingen die deze heeft gedaan terugbetaald.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen maximaal vijf dagen accepteren,

  • door een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging per e-mail naar de klant te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
  • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de toegang van de goederen tot de klant bepalend is, of
  • door de klant te vragen te betalen na het indienen van zijn bestelling.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt het contract afgesloten op het moment dat één van de bovengenoemde alternatieven als eerst naar voren komt. De termijn voor aanvaarding van de aanbieding begint op de dag na de datum waarop de aanbieding door de klant is verzonden en eindigt op de vijfde dag na de verzending van de aanbieding. Als de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde periode aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 De verkoper sluit contracten af in het kader van zijn online-winkel of op basis van zijn andere verkoopmaterialen met eindgebruikers. Ondernemers worden verzocht om vooraf contact op te nemen met de verkoper voordat ze een bestelling plaatsen.

2.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelde hoeveelheid om dwingende medische veiligheidsredenen te verminderen of te weigeren als er behoefte is aan informatie of advies over het veilige gebruik ervan dat niet op enige andere manier dan via persoonlijke informatie of advies van een apotheker kan worden verstrekt. In dit geval wordt het te betalen bedrag dienovereenkomstig verlaagd of wordt dit terugbetaald.

2.6 Het contracttekst wordt opgeslagen door Apotheke Zur Rose. De klant kan de algemene voorwaarden ook op elk moment op de website bekijken via de link "Algemene voorwaarden". Na het verzenden van de bestelling ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en de details (orderbevestiging). De gegevens van de individuele bestellingen kunnen worden bekeken en afgedrukt op de internetpagina's van apo-rot international in het gebruikersaccount ("Mijn apo-rot") onder "Mijn bestellingen". Ze blijven daar, zodat de artikelen direct in het winkelwagentje kunnen worden geplaatst voor een nieuwe bestelling. Zolang een bestelling nog in de levering is, kan bovendien het volgen van zendingen daar worden opgeroepen.

2.7 In het geval van het gebruik van het online-bestelformulier, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen voordat de bindende bestelling wordt ingediend door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. Door op de knop "bestellen na betaling" te klikken, stuurt de klant zijn bestelling naar Apotheke Zur Rose.

2.8 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het afsluiten van het contract. Niettemin kunnen grote delen van de online-winkel van apo-rot international - een shop van Apotheke Zur Rose worden omgezet naar de respectievelijke talen door te klikken op de vlagsymbolen in de rechterbovenhoek van de Webpagina. In dit geval worden de juiste referentieteksten voor de orderverwerking en voor de bediening van het winkelmandje in de desbetreffende taal weergegeven.

2.9 Orderverwerking en contact opnemen gebeurt meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking juist is, zodat op dit adres de door de verkoper verzonden e-mails kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen, dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die verband houden met de orderverwerking, kunnen worden ontvangen.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in principe recht op herroepingsrecht.

3.2 Nadere informatie over het herroepingsrecht vloeit voort uit het annuleringsbeleid van de verkoper.

3.3 Annuleringsformulier
Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden, wanneer een consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling doet voor doeleinden die overwegend tot hun commerciële of hun onafhankelijke professionele activiteit behoren:

A. Annulering

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.
De wachttijd bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangestelde derde partij, die niet de transporteur is, de laatste goederen ontvangen heeft of had.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Ulrich Nachtsheim, Apotheke Zur Rose, Thüringer Straße 29, 06112 Halle (Saale), Duitsland, Tel. 00800/80 80 70 70 (gratis*), e-mail: service@apo-rot-international.com) doormiddel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen, op de hoogte stellen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is.
Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering
Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen weigeren u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline wordt gerespecteerd als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.
U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of beslissing door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de uiterste consumptiedatum op korte termijn wordt overschreden.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij contracten voor de levering van verzegelde goederen, die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden omwille gezondheidsbescherming of hygiëne zodra hun zegel na levering is verwijderd.

Algemene informatie

  1. Vermijd schade en contaminatie van de goederen. Stuur de goederen in de originele verpakking met alle toebehoren en alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet langer over de originele verpakking beschikt, dient u een geschikte verpakking te zorgen voor voldoende bescherming tegen transportschade.
  2. Stuur de goederen niet franco aan ons terug.
  3. Houd er rekening mee dat de bovenstaande paragrafen 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en zendt u deze terug.

Download

naar
Ulrich Nachtsheim
Apotheke Zur Rose
Thüringer Straße 29
06112 Halle (Saale)
Duitsland

E-mail: service@apo-rot-international.com

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De prijzen zijn van toepassing op het moment van het indienen van het aanbod door de klant.

4.2 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper zijn de vermelde prijzen totale prijzen in euro en inclusief btw. In het geval van exporten in niet-commerciële reisverkeer (§ 6 Abs. 3 a UstG), kan de btw worden terugbetaald na voldoening aan het volgende vereiste en het voorleggen van een correct ingevuld en door de douane gestempeld export- en klantcertificaat voor btw-doeleinden. Voorwaarde:
Een waarde van 250 € brengt 40 € extra kosten met zich mee, die we aftrekken van het terug te betalen bedrag. Voor een bedrag van meer dan 250 € zijn deze kosten niet van toepassing.

4.3 De koopprijs is onmiddellijk betaalbaar, tenzij anders is bepaald. De klant is in gebreke als hij niet binnen 10 dagen na de vervaldatum en de ontvangst van de factuur, of een gelijkwaardig verzoek om betaling, betaald.

4.4 Een kortingsaftrek is niet toegestaan, tenzij de verkoper uitdrukkelijk met de koper hiertoe heeft ingestemd.

4.5 Verzendkosten en toeslagen EU:

Land (toeslag) Goederenwaarde minder dan 40€ Goederenwaarde meer dan 40€
België EUR 5,90 EUR 3,50
Bulgarije EUR 12,50 EUR 10,00
Denemarken EUR 5,90 (zie hieronder)
Estland EUR 12,50 EUR 10,00
Finland EUR 9,90 (zie hieronder)
Frankrijk EUR 9,90 EUR 7,50
Griekenland EUR 15,00 EUR 12,50
Ierland EUR 15,00 EUR 12,50
Italië EUR 12,50 EUR 10,00
Kroatië EUR 12,50 EUR 10,00
Letland EUR 12,50 EUR 10,00
Litouwen EUR 12,50 EUR 10,00
Luxemburg EUR 5,90 EUR 3,50
Malta EUR 9,90 EUR 7,50
Nederland EUR 5,90 EUR 3,50
Oostenrijk EUR 5,00 (zie hieronder)
Polen EUR 12,50 EUR 10,00
Portugal EUR 15,00 EUR 12,50
Roemenië EUR 12,50 EUR 10,00
Slowakije EUR 12,50 EUR 10,00
Slovenië EUR 12,50 EUR 10,00
Zweden EUR 9,90 EUR 7,50
Spanje EUR 15,00 EUR 12,50
Tsjechische Republiek EUR 15,00 EUR 12,50
Hongarije EUR 12,50 EUR 10,00
Cyprus EUR 9,90 EUR 7,50

Voor leveringen naar Denemarken vanaf een orderwaarde van meer dan 40 euro bedragen de verzendkosten slechts 2,90 euro. Vanaf een bestelwaarde van meer dan 100 euro is verzending gratis.

Voor leveringen naar Finland vanaf een bestelwaarde van 100 euro bedragen de verzendkosten 7,50 euro.

De verzendkosten voor zendingen naar Oostenrijk boven 50 Euro zijn niet van toepassing.

4.6 Betalingen op voorhand van de klant zijn mogelijk, online ook per creditcard, Sofortüberweisung (alleen Oostenrijk) of via PayPal. De klant kan alleen MasterCard- en Visa- en Amex-creditcards gebruiken. De verkoper behoudt zich het recht voor om individuele betaalmethoden in individuele gevallen uit te sluiten zonder hiervoor een reden op te geven. In dit geval informeert hij de klant onmiddellijk.

4.7 Als de betaling wordt gedaan met een betaalmethode die wordt aangeboden door PayPal, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de algemene voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.8 Indien de betalingswijze van vooruitbetaling is geselecteerd, zal de klant worden geïnformeerd over de bankgegevens van Apotheke Zur Rose in de orderbevestiging en zullen de goederen worden geleverd na ontvangst van de volledige aankoopprijs. Als een bestelling niet binnen 14 dagen resulteert in een betalingsbewijs, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

4.9 Als u de creditcard als betaalmethode selecteert, wordt de creditcard gedebiteerd van het verschuldigde bedrag op de dag van verzending. Als een bestelling uit meerdere deelleveringen bestaat, wordt de volledige orderwaarde bij de eerste deellevering gedebiteerd.

4.10 Voor creditcardbetalingen die worden geretourneerd of geannuleerd om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is (met onjuiste account- / creditcardinformatie, ontbrekende accountdekking, enz.), draagt de klant de hiervoor gemaakte kosten.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats op weg naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het bezorgadres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend. Als apo-rot international - een shop van Apotheke Zur Rose de levering van de goederen uitvoert via externe dienstverleners, wordt uitsluitend de benodigde informatie (ontvanger, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en mogelijk ontvangstgerechtigde personen) aan deze bedrijven doorgegeven.

5.2 Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan als volledige levering door de verkoper niet mogelijk is omdat de goederen niet onmiddellijk beschikbaar zijn en niet met een redelijke inspanning kunnen worden verkregen en dit zal resulteren in een vertraging van de levering van de beschikbare goederen van meer dan twee dagen. Als gedeeltelijke leveringen tot extra verzendkosten leiden, draagt de verkoper deze extra kosten.

5.3 Als het transportbedrijf de goederen naar de verkoper terugstuurt, omdat een levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten van het niet slagen van de verzending. Dit is niet van toepassing als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die leidt tot de onmogelijkheid om deze service te verlenen of als hij tijdelijk verhinderd is om de aangeboden service te accepteren, tenzij de verkoper hem tijdig op de hoogte heeft gesteld van de service. Dit is bovendien niet van toepassing op de kosten van de zending, als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Voor de retourkosten geldt in geval de daadwerkelijke uitoefening door de klant van de annuleringsvoorwaarden van de verkoper betreffende deze regeling.

5.4 Het zelf ophalen van de bestelling is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.5 In geval van overmacht, arbeidsgeschillen of andere onvoorzienbare omstandigheden wordt de levertijd verlengd met de duur van de belemmering. Als de vertraging meer dan 2 weken na de besteldatum voortduurt, kan de klant zijn bestelling annuleren.

6) Retentierecht

Een recht van retentie kan alleen worden aangevoerd als het op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

7) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper levert, behoudt hij zich het recht op eigendom van de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de verschuldigde aankoopprijs.

8) Beperking van aansprakelijkheid en garantie

8.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke garantie op gebreken van toepassing.

8.2 De verkoper is voor onbepaalde tijd aansprakelijk indien hij in individuele gevallen een garantie heeft aanvaard, indien een plichtsverzuim opzettelijk of door grove nalatigheid is gepleegd, evenals in geval van schade of letsel toegebracht aan leven, ledematen of gezondheid. Voor schade aan eigendommen en geldschade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, is de verkoper alleen aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, maar beperkt in bedrag tot de schade die te voorzien was op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die typerend is voor de overeenkomst. Essentieel zijn verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt of wiens nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op wiens naleving de koper regelmatig vertrouwt.

8.3 Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

9) Inwisselen van tegoedbonnen van acties

9.1 Tegoedbonnen die gratis door de verkoper worden uitgegeven als onderdeel van promoties met een specifieke geldigheidsperiode en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "tegoedbonnen van acties" genaamd) kunnen alleen in de aangegeven periode worden ingewisseld.

9.2 Individuele producten kunnen van de kortingsbieding worden uitgesloten, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking het gevolg is van de inhoud van de promotiecoupon.

9.3 Tegoedbonnen kunnen alleen worden ingewisseld vóór de voltooiing van het bestelproces. Latere compensatie is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één actiecoupon worden ingewisseld.

9.5 De waarde van de goederen moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de actiecoupon. Het resterende saldo wordt niet terugbetaald door de verkoper.

9.6 Als de waarde van de tegoedbonnen van acties onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de resterende betaalmethoden die de verkoper aanbiedt worden geselecteerd om het verschil te compenseren.

9.7 Het saldo van een actiecoupon wordt niet in contanten of rente betaald.

9.8 De actiecoupon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen geheel of gedeeltelijk met de actiecoupon retourneert als onderdeel van zijn wettelijke herroepingsrecht.

9.9 De tegoedbon is overdraagbaar. De verkoper kan een kwijtscheldende actie verrichten ten aanzien van de respectievelijke houder, die de tegoedbon inlevert. Dit is niet van toepassing wanneer de verkoper kennis of grove nalatige onwetendheid aan de dag legt over het niet aanspreken, het onvermogen van het bedrijf of het ontbreken van vertegenwoordigingsrechten van de respectievelijke eigenaar.

10) Toepasselijk recht / rechtsgebied

10.1 De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten die de internationale verkoop van goederen regelen en het wetsconflict. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing voor zover het de consument niet de bescherming ontzegt die geboden wordt door dwingende bepalingen van de wet van het land waar hij zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft.

10.2 Halle / Saale (Duitsland) is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle aanspraken in verband met contracten, leveringen en andere diensten tussen de partijen aan verkopers, publiekrechtelijke rechtspersonen of speciale fondsen van publiek recht.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De EU-commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortkomen uit online-aankoop of servicecontracten waarbij een consument is betrokken.

11.2 De verkoper is niet verplicht of hoeft niet bereid te zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. Wij geven er de voorkeur aan om uw problemen in een rechtstreeks gesprek met u op te lossen. Neem voor vragen en problemen rechtstreeks contact met ons op via service@apo-rot-international.com

12) Overige

12.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

* Gratis. Landspecifieke kosten zijn mogelijk van toepassing