welchen_banner_anzeigen = ""
welchen_banner_anzeigen = ""

Privacyverklaring van apo-rot international - een shop van Apotheke Zur Rose (hierna "apo-rot international")

De bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers en klanten is van het grootste belang voor apo-rot international. Het privacybeleid van apo-rot international is in overeenstemming met de respectievelijke toepasselijke wettelijke bepalingen van de Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens) (BDSG), de Wet Telemedia en de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens door apo-rot international worden opgeslagen en hoe deze worden gebruikt.

Namen en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon en, indien van toepassing, zijn vertegenwoordiger

Ulrich Nachtsheim
Apotheke Zur Rose
Thüringer Straße 29
06112 Halle (Saale)
Duitsland

Tel.: 00800 / 80 80 70 70*
E-mail: service@apo-rot-international.com

Contactgegevens van onze verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming:
Frank Hillmer
Externe verantwoordelijke persoon betreffende gegevensbescherming
Samenwerkingspartner van TÜV SÜD Sec-IT GmbH
Telefoon: +49 341 308246780
E-mail: frank.hillmer@partner.tuev-sued.de

SIKKER Datenschutz und Compliance
Emilienstr. 15
04107 Leipzig
Duitsland

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt

We verzamelen, bewaren en verwerken persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt. Dit is van toepassing op

 • het hele proces van uw aankoop, inclusief eventuele garanties,
 • voor onze diensten,
 • de technische administratie,
 • evenals eigen marketingdoeleinden,
 • voor onze statistieken
 • om de verzending van de nieuwsbrief uit te voeren

Juridische basis voor de verwerking

De verwerking van uw gegevens gebeurt op de volgende wettelijke basis:

 • Uw toestemming, art. 6 par. 1 lid a) DSGVO
 • om een contract met u af te sluiten, Art. 6 par. 1 lid a) DSGVO
 • legitieme belangen, art. 6 par. 1 lid f) DSGVO (zie hieronder)

Legitieme belangen

Bij het verwerken van uw gegevens streven we naar de volgende legitieme belangen:

 • Zorgen voor en bewaken van de bezorging van de levering van pakketten
 • Verbetering van ons aanbod
 • Bescherming tegen misbruik
 • Statistiek

Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Bij de verwerking van uw gegevens werken we samen met de volgende serviceproviders die toegang hebben tot uw gegevens:

 • Webhosting-provider
 • Aanbieder van sociale mediaplatforms
 • Advertentienetwerken (voor reclamedoeleinden)
 • gfls. Betalings- en verzenddienstverleners
 • Aanbieder van webanalysetools
 • IT-dienstverleners (verlenen informatie- en telecommunicatiediensten)
 • Verzendingsdiensten (levering van documenten)
 • Storingen in bestanden en gegevensdragers (juiste verwijdering van bestanden en gegevensmedia)

Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

We slaan uw gegevens op,

 • indien u ingestemd hebt met de verwerking, totdat u uw toestemming intrekt;
 • als wij de gegevens nodig hebben om een contract uit te voeren zolang de contractuele relatie met u bestaat of binnen de wettelijke bewaartermijnen,
 • als we de gegevens gebruiken op basis van een legitiem belang, zolang uw belang in verwijdering of anonimisering hier niet tegen opweegt.

Gegevensbronnen

We ontvangen de gegevens die u betreffen (inclusief betreffende de apparatuur die u gebruikt).

Gegevensoverdracht aan derde landen

Er vindt een overdracht van gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie plaats. Dit gebeurt op basis van wettelijke contractbepalingen, die een adequate bescherming van uw gegevens moeten garanderen en die u op aanvraag kunt inzien.

Recht van toegang en op rectificatie of annulering of beperking van de verwerking of het recht van verzet tegen verwerking en het recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht - gedeeltelijk onder bepaalde voorwaarden - om

 • informatie over de verwerking van uw gegevens aan te vragen (art. 13 DS-GVO),
 • uw gegevens te corrigeren (art. 16 DS-GVO),
 • uw gegevens te verwijderen of te blokkeren (art. 17 DS-GVO),
 • de verwerking te beperken (art. 18 DS-GVO),
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (art. 21 DS-GVO),
 • uw gegevens in een overdraagbaar formaat te ontvangen en door te sturen naar een derde partij (art. 20 DS-GVO),
 • uw toestemming om het verwerken van uw gegevens in de toekomst in te trekken en
 • te klagen bij de bevoegde autoriteit over niet-ontvankelijke gegevensverwerking.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de:
Landvertegenwoordiger voor gegevensbescherming Saksen-Anhalt

Eis of verplichting om gegevens te verstrekken

Tenzij specifiek vermeld, is het verstrekken van gegevens niet vereist of verplicht.

Automatische opslag van toegangsgegevens

Telkens wanneer een gebruiker de internetpagina's van apo-rot international opent, worden de toegangsgegevens voor het proces automatisch opgeslagen in een logbestand. Het gaat hier om algemene informatie, zoals bijvoorbeeld de pagina van waaruit het bestand werd opgevraagd, de naam van het opgehaalde bestand, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het gebruikte protocol en de eigen beschrijvingen verzonden door de internetbrowser en, indien van toepassing, het besturingssysteem.

Deze algemene informatie zal worden geanonimiseerd, dat wil zeggen niet samen met uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen, die mogelijk beschikbaar zijn bij apo-rot international en zullen er op geen enkele andere manier mee worden samengevoegd. Ze worden alleen beoordeeld voor statistische doeleinden en gebruikt om de inhoud en functionaliteit van de website te verbeteren. Een overdracht van deze gegevens aan derden voor andere niet-commerciële of commerciële doeleinden zal niet plaats vinden. De opslag van de toegangsgegevens in het logbestand vindt gedurende maximaal 4 weken plaats. Deze algemene informatie is geanonimiseerd, dus deze wordt niet samen met uw persoonlijke gegevens opgeslagen die beschikbaar zijn bij apo-rot en wordt hier op geen enkele andere manier mee samengevoegd. Ze worden alleen beoordeeld voor statistische doeleinden en gebruikt om de inhoud en functionaliteit van de website te verbeteren.

Cookies

Deze website maakt ook gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand met een identificatienummer dat wordt overgebracht naar de computer van de gebruiker wanneer de website wordt gebruikt in combinatie met de andere gegevens die daadwerkelijk worden gevraagd. De gegevens worden daar bewaard voor latere toegang en worden gebruikt om de gebruiker te authenticeren.

Omdat cookies slechts eenvoudige bestanden zijn en geen uitvoerbare programma's, vormen ze geen bedreiging voor uw computer. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, zodat de bescherming van de privacy is gewaarborgd. Afhankelijk van de geselecteerde instelling van de internetbrowser accepteert de gebruiker deze cookies automatisch. Deze instelling kan echter worden gewijzigd en de opslag van cookies kan worden gedeactiveerd of zodanig worden ingesteld dat de gebruiker op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie wordt ingesteld. In het geval van een deactivering van het gebruik van cookies is het echter mogelijk dat sommige functies van de website niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

De website van apo-rot international maakt gebruik van tijdelijke (zogenaamde. "Sessie"-) cookies, dat wil zeggen cookies die alleen voor de periode van een zogenaamde. "Sessie" geldig zijn en worden automatisch verwijderd aan het einde van de browser. Apo-red international kan links plaatsen naar andere websites waar ook cookies kunnen worden gebruikt.

Bij gebruik van het gebruikersaccount en het invoeren van de inloggegevens en bij het plaatsen van bestellingen via deze website, worden permanente cookies echter gebruikt om de toegang te controleren. Deze zijn 3 maanden geldig. Ze stellen de gebruiker in staat zich te verplaatsen in alle delen van de website van apo-rot international en goederen voor de winkelwagen te selecteren zonder zich meerdere keren opnieuw te hoeven registreren. In plaats van de gebruiker te vragen zijn of haar referenties opnieuw in te voeren, wordt het cookiebestand door de browser naar de server verzonden en als identiteitsbewijs geaccepteerd.
Een permanente cookie met een looptijd van 3 maanden wordt gebruikt om interne statistieken van de website te maken.
U kunt meer informatie vinden over wat cookies zijn en hoe u ze kunt verwijderen, kunt u hier vinden: http://www.meine-cookies.org/.

Contactformulier
Het contactformulier op onze website is een gemakkelijke manier om snel contact met ons op te nemen. Om contact te kunnen leggen, zijn sommige velden gemarkeerd als verplichte velden. Door de velden in te vullen en "Verzenden" te selecteren, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens met het bericht per e-mail naar ons worden verzonden. De gegevens die worden verzameld met behulp van het contactformulier worden niet samengevoegd met andere gegevens en worden alleen gebruikt voor het verwerken van uw verzoek en worden na afsluiting verwijderd.

Gegevensbescherming voor bestellingen van goederen, nieuwsbrief van apo-rot international - een shop van Apotheke Zur Rose

Bij het bestellen van goederen, verzamelt apo-rot international persoonlijke gegevens van de klant (inventarisgegevens) om de bestelling te verwerken en af te wikkelen. Daarbij worden de volgende gegevens van de klant verzameld, opgeslagen en gebruikt: Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoon, indien nodig faxnummer (voor vragen op farmaceutisch gebied) en, in het geval van automatische incasso, de informatie over de accountverbinding en mogelijk verdere bankgegevens voor creditcardbetalingen.

Kredietcontroles door CRIF Bürgel
In het geval dat we tegen krediet leveren (zoals levering op rekening), behouden we ons het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische procedures om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen. De persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole worden verzonden in overeenstemming met art. 6 par. 1 lid f DS-GVO naar de volgende dienstverleners:
CRIF Bürgel GmbH
Gasstraße 18
22761 Hamburg
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking of naar het bovengenoemde kredietreferentieagentschap. We kunnen echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, als dit nodig is voor de contractuele betaling.

Rechtsgrondslag voor dergelijke verzendingen zijn artikelen 6 paragraaf 1, letter b en 6 paragraaf 1, letter f van de verordening gegevensbescherming (DSGVO). Verzendingen op grond van artikel 6, paragraaf 1, letter f DSGVO mogen alleen worden toegepast, voor zover dit nodig is voor de rechtmatige belangen van ons bedrijf of derden en niet het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens eist.
De uitwisseling van gegevens met de CRIFBÜRGEL dient ook voor de naleving van wettelijke verplichtingen voor het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles van klanten (§ 505a en 506 van het burgerlijk wetboek).
CRIFBÜRGEL verwerkt de verkregen gegevens en gebruikt deze ook voor profilering (scoring) om haar contractanten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, indien van toepassing, andere derde landen (indien er een adequaatheidsbesluit door de Europese Commissie is) informatie te verstrekken over, onder andere, de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Verdere informatie over de activiteiten van CRIFBÜRGEL is te vinden in het CRIFBÜRGEL-informatieblad of online te bekijken op www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

Voor de levering van de goederen door externe dienstverleners geeft apo-rot international de noodzakelijke informatie (ontvanger, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en mogelijk bevoegde personen) door aan deze bedrijven. Overigens geeft apo-rot persoonlijke klantgegevens niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. apo-rot international neemt niet deel aan adresmarketing.

Als een gebruiker de e-mailnieuwsbrief die wordt aangeboden door apo-rot international wil ontvangen, ongeacht een bestelling, kan hij zich hiervoor abonneren door op een overeenkomstige knop op de website te klikken. De klant gaat ermee akkoord dat de nieuwsbrief van apo-rot international regelmatig naar het opgegeven e-mailadres wordt verzonden. Voordien wordt gecontroleerd of de klant de eigenaar van het opgegeven e-mailadres is of dat de eigenaar ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. De toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment kosteloos en zonder opgave van redenen worden ingetrokken door een eenvoudige boodschap aan apo-rot international of via de afmeldlink aan einde van elke e-mailnieuwsbrief.

Als apo-rot international het e-mailadres van de gebruiker ontvangt in verband met de verkoop van een product, gebruikt apo-rot international dit om zijn eigen gelijksoortige producten te promoten. De gebruiker kan op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van zijn e-mailadres voor reclame, zonder enige andere kosten dan de kosten volgens de basistarieven (voor het verzenden van een overeenkomstig bericht aan apo-rot international). Stuur hiervoor een bericht naar de Apotheke Zur Rose, Thüringer Strasse 29, 06112 Halle (Saale) of naar service@apo-rot-international.com. Het bezwaar kan ook worden uitgeoefend door op de link 'Uitschrijven' te klikken aan het einde van elke advertentie-e-mail.

De gegevens van de individuele bestellingen blijven beschikbaar in het wachtwoordbeveiligde gebruikersaccount van deze website voor de betreffende klant, met name om het gemakkelijk te maken om verdere bestellingen van de producten die al zijn gekocht in het bestelsysteem te bestellen. De klant kan de in zijn klantaccount opgeslagen bestandsgegevens evenals het geselecteerde wachtwoord op elk gewenst moment op deze website in zijn gebruikersaccount ("Mijn apo-rot") in de sectie "Mijn gegevens" inkijken en wijzigen.

Een klant kan zijn klantaccount en alle gerelateerde gegevens te allen tijde laten verwijderen door een kennisgeving aan de Apotheke Zur Rose, Thüringer Strasse 29, 06112 Halle (Saale) of aan service@apo-rot-international.com. In dit geval zal apo-rot international alle klantgegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover het gebruik ervan voor de verwerking van een bestelling niet noodzakelijk is of apo-red verplicht is ze op te slaan als gevolg van wettelijke voorschriften. In beide gevallen worden de gegevens echter zo snel mogelijk geblokkeerd en verwijderd.

Het gebruik van de analyse-tool "Piwik"
De webpagina's van apo-rot international gebruiken Piwik - dit is een zogenaamde webanalyseservice. Piwik maakt ook gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Hiertoe wordt de gebruiksinformatie die door de cookie wordt gegenereerd (inclusief het verkorte IP-adres van de gebruiker) naar de server verzonden en opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden. Dit is om de website te verbeteren. Het IP-adres van de gebruiker wordt tijdens dit proces geanonimiseerd, zodat deze anoniem blijft. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website door de gebruiker, wordt niet bekendgemaakt aan derden. De gebruiker kan het gebruik van cookies verhinderen door de instelling van zijn browsersoftware, maar in dit geval kunnen niet alle functies van de website worden gebruikt.
Als u als gebruiker het niet eens bent met de opslag en evaluatie van deze gegevens van uw bezoek, kunt u bezwaar maken tegen opslag en gebruik op elk gewenst moment door een klik met de muis. In dit geval wordt er een zogenaamd opt-out-cookie opgeslagen in uw browser, met als gevolg dat Piwik geen sessiegegevens verzamelt. Waarschuwing: Als u uw cookies in de browser verwijdert, heeft dit tot gevolg dat de opgeslagen opt-out-cookie wordt verwijderd en de tegenspraak op de eerder genoemde manier moet worden herhaald.

Het gebruik van de analysetool 'Google Analytics'
We gebruiken de Google Analytics-service van Google Inc. Deze service maakt een analyse van het gebruik van onze webpagina's mogelijk en maakt gebruik van cookies. Hiertoe wordt de informatie die door de cookie wordt gegenereerd, zoals uw geanonimiseerde IP-adres, namens ons verzonden naar een server van Google Inc. in de VS, die daar wordt opgeslagen en geëvalueerd. Want op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();". Als gevolg hiervan is een anonieme verzameling van IP-adressen verzekerd. De anonimisering van uw IP-adres gebeurt meestal door uw IP-adres in te korten door Google Inc. binnen de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderlijke gevallen wordt uw IP-adres naar een server van Google Inc. in de VS verzonden en daar geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google Inc. worden verstrekt. De advertentiefunctie van Google Analytics maakt gebruik van remarketing en demografische gegevens en rapportage van interesseprestaties. Het doel van deze procedures is om de informatie over gebruikersgedrag te gebruiken om de reclame beter af te stemmen op de interesses van de respectievelijke gebruikers. In het kader van de remarketing kunnen op basis van het surfgedrag van de gebruiker op de website van apo-rot international gepersonaliseerde advertenties op andere websites geschakeld worden. De advertentiemedia kunnen producten bevatten die de gebruiker eerder heeft bekeken op de website van apo-rot international. Als u ermee akkoord bent gegaan dat de web- en app-browseverloop van Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren, gebruikt Google die informatie voor cross-device remarketing. Alle producten die conclusies mogelijk maken over de gezondheidsstatus van de gebruiker worden door apo-rot international uitgesloten van deze procedure. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens via Google Analytics. De volgende opties zijn beschikbaar:
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt echter het gebruik van cookies voorkomen door uw browser in te stellen; In dit geval kunnen echter niet alle functies van de website worden gebruikt. De instellingen moeten afzonderlijk worden gemaakt voor elke browser die u gebruikt.
U kunt ook voorkomen dat Google Inc. deze informatie verzamelt en verwerkt door de browseradvertentie te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief, of in browsers op mobiele apparaten, klik op de volgende link: Schakel Google Analytics uit
Een opt-out-cookie zal op uw apparaat worden opgeslagen voor onze website met effect op uw momenteel gebruikte browser. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.
Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/."

Google Adwords Tracking
apo-rot international gebruikt als verspreider van advertenties („Google Adwords klant“) van Google Ireland Limited (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor het bijhouden van conversies voor doeleinden van marketingprestatiemeting. Hiervoor is op de orderbevestigingspagina van apo-rot international een Google Adwords pixel geïntegreerd, die naast de gebruikelijke technische kenmerken van elk Webshop-bezoek (bijv. Browser, IP-adres) de waarde van elke apo-rot international-bestelling, zonder informatie over de desbetreffende klant, bij Google indient. Voor het herkennen en toewijzen van gebruikers stelt Google een cookie in als u de websites bereikt via een Google-advertentie. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 540 dagen. Elke AdWords-gebruiker ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-gebruikers. Ga voor nadere informatie over gegevensbescherming bij Google naar https://policies.google.com/u/1/privacy/update. Gebruikers kunnen zich ook geheel of gedeeltelijk afmelden voor Google-advertenties op https://privacy.google.com/?hl=de#google-experience. Onder Opt-Out kunt u het gebruik van uw gegevens door Google tegenspreken.

Recht op informatie, verwijdering en correctie, verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Op verzoek biedt apo-rot International klanten en andere gebruikers van de website graag meer informatie over welke gegevens worden opgeslagen en hoe deze worden gebruikt. Mochten de gegevens die bij apo-rot international zijn opgeslagen onjuist zijn, dan zal apo-rot international deze corrigeren. Daartoe kan de klant contact opnemen met apo-rot international op het adres dat vermeld staat in de impressum van deze website of op een andere manier contact met hen opnemen.

Bovendien kunnen klanten hun bij apo-rot international opgeslagen voorraadgegevens bekijken in het gebruikersaccountgebied van deze website en deze zo nodig corrigeren. Hiervoor zijn het klantnummer of e-mailadres en het wachtwoord of de postcode vereist. De klant kan zijn gebruikersaccount en alle gerelateerde gegevens op elk moment laten verwijderen door een kennisgeving aan Apotheke Zur Rose, Thüringer Strasse 29, 06112 Halle (Saale) of aan service@apo-rot-international.com. apo-rot international zal dan onmiddellijk alle klantgegevens verwijderen, voor zover het gebruik ervan nog niet noodzakelijk is om een bestelling te verwerken of internationale apo-rot verplicht is deze op te slaan als gevolg van wettelijke voorschriften. In beide gevallen worden de gegevens echter zo snel mogelijk geblokkeerd en verwijderd.

* Gratis. Landerspecifieke kosten kunnen van toepassing zijn