Privacybeleid van apo-rot

De bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers en klanten is zeer belangrijk voor apo-rot. Het privacybeleid van de apo-rot is in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen van de Bundesdatenschutzgesetzes (grondwet van Duitsland). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden opgeslagen door apo-rot en hoe ze worden gebruikt.

Automatische opslag van de toegang tot de gegevens

Wanneer een gebruiker een webpagina van apo-rot bezoekt, worden zijn gegevens automatisch in een logbestand opgeslagen. Hierbij gaat het om algemene informatie zoals de pagina die uit het bestand opgeroepen wordt, de naam van het bestand, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid data verzonden, het protocol dat wordt gebruikt, het internet browser en het eventueel het bedrijfssysteem.

Deze algemene informatie is anoniem, en wordt dus niet met persoonlijke gegevens di apo-rot van u heeft opgeslagen en worden ook niet samen bewaard. Ze worden geanalyseerd voor statistische doeleinden en alleen gebruikt om de inhoud en functionaliteit van de website te verbeteren. De overdracht van dergelijke gegevens aan derden voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden vindt niet plaats. De gegevens in het logbestand worden maximaal 4 weken opgeslagen.

Cookies

De website maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een tekstbestand met een identificatienummer dat bij het gebruik van de website samen met andere nodige gegevens naar de computer van de gebruiker verzonden wordt en daar opgeslagen wordt. Het bestand wordt daar gehouden voor latere toegang en wordt gebruikt voor de gebruikersauthenticatie.

Omdat cookies eenvoudig bestanden en geen uitvoerbare programmas zijn, is er geen gevaar voor de computer. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie zodat de bescherming van de privacy gewaarborgd blijft. Afhankelijk van de instelling van de webbrowser van de gebruiker aanvaardt deze cookies automatisch. Deze instelling kan worden veranderd en het opslaan van cookies kan uitgeschakeld worden of zo ingesteld worden dat de gebruiker wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt ingesteld. Wanneer cookies uitgeschakeld worden, worden sommige functies van de website gedeactiveerd of beperkt.

De website van apo-rot maakt gebruik van tijdelijke (zgn. "sessie") cookies, die enkel voor een bepaalde periode gelden. Deze cookies worden aan het einde automatisch verwijderd. Apo-rot beschikt over links naar websites waar misschien ook cookies gebruikt worden.

Bij het gebruik van een gebruikersaccount, bij de ingave van gegevens en bij het uitvoeren van bestellingen op deze website wordt gebruik gemaakt van permanente cookies. Deze blijven 3 maanden geldig. Zij maken het mogelijk voor de gebruiker om overal doorheen de site te surfen en producten aan hun winkelwagen toe te voegen zonder dat ze zich steeds opnieuw moeten aanmelden. In plaats van dat de gebruiker naar zijn gegevens opnieuw invoert, wordt het cookie-bestand door het browser naar de server verzonden en geaccepteerd als identiteitsbewijs.
Een permanente cookie met een looptijd van 3 maanden wordt gebruikt voor interne statistieken van de website te maken.

Gegevensbescherming bij bestellingen, newsletter (zie. § 9 van de apo-rot voorwaarden)

In het kader van de bestelling van producten, heeft apo-rot persoonlijke gegevens van de klant nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. De volgende gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt: de naam van de klant, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, faxnummer indien van toepassing (voor farmaceutische vragen) en in het geval van betaling via automatische incasso, informatie over het rekeningnummer, indien van toepassing meer bankgegevens voor betalingen met de creditcard.

apo-rot controleert de gegevens van de klant. Ten behoeve van de identiteit en credit check, volg een onderzoek bij het bedrijf SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden en / of het bedrijf arvato Infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.

Voor de levering van de goederen door externe dienstverleners geeft apo-rot de nodige informatie (de ontvanger, afleveradres) aan deze bedrijven verder. Indien de levering van een geneesmiddel is gebaseerd op het voorleggen van een recept, geeft apo-rot de aanvullende gegevens voor de facturering verder aan de wettelijke ziekenkas van de klant. Voor de rest geeft apo-rot de persoonlijke klantgegevens niet door aan derden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de klant. apo-rot geeft geen adressen verder.

Wanneer een gebruik de door apo-rot aangeboden mail newsletter wil ontvangen, dan kan hij dit aanvinken tijdens het bestelproces. Bovendien kan u zich ook inschrijven op de newsletter via een aparte knop op de website. Hiermee stemt de klant ermee in dat hij regelmatig via mail een newsletter ontvangt. Eerst wordt nagegaan of de klant de eigenaar van het mailadres is of dat de eigenaar van het mailadres akkoord gaat met het ontvangen van de newsletter. De toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen kan worden herroepen door een eenvoudige boodschap aan apo-rood te verzenden of via de afmeldlink onderaan elke e-mail en dit te allen tijde en zonder opgaaf van redenen.

Als apo-rot het e-mailadres van de gebruiker ontvangt in samenhang met de verkoop van een product, kan het zijn dat apo-rot dit gebruikt om zijn eigen gelijksoortige producten te promoten. De gebruiker heeft het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn e-mailadres, zonder enige kosten behalve de transmissiekosten volgens de basistarieven (voor het verzenden van een bericht naar apo-rot). Stuur hiervoor een bericht naar Apotheke am Rothenbaum, Rothenbaumchaussee 76, 20148 Hamburg of aan info@apo-rot.de. Het bezwaar kan ook worden uitgeoefend door op de link uitschrijven te klikken aan het einde van elke e-mail advertentie.

De gegevens van bestellingen kunnen opgeroepen worden door de klant in het wachtwoord beschermde gebruikersaccount van deze website, dit vooral om op een eenvoudige manier de reeds aangekochte producten opnieuw te kopen. De klant kan op elk moment de gegevens die opgeslagen zijn in zijn account en het wachtwoord in zijn gebruikersaccount ("mijn apo-rot) bekijken en wijzigen.

Een klant kan zijn account en alle daarmee samenhangende gegevens op elk moment laten verwijderen door een bericht te sturen naar de apotheek in Rothenbaum, Rothenbaumchaussee 76, 20148 Hamburg of naar info@apo-rot.de. In dat geval worden alle gegevens verwijderd voor zover het gebruik ervan niet meer nodig is voor een nog af te handelen bestelling en voor zover apo-rot niet op grond van wettelijke voorschriften verplicht is (§147 AO) deze gegevens nog te bewaren. In beide gevallen worden de gegevens echter geblokkeerd en zo snel mogelijk verwijderd.

Verwendung des Analysetools "Piwik"
Die Internetseiten von Apo-Rot verwenden Piwik – dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst. Piwik verwendet ebenfalls Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch das Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich der gekürzten IP-Adresse des Nutzers) an den Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert. Dies dient der Verbesserung der Internetseite. Die IP-Adresse des Nutzers wird bei diesem Vorgang anonymisiert, so dass dieser anonym bleibt. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite durch den Nutzer werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Nutzer kann der Verwendung von Cookies durch die besagte Einstellung seiner Browsersoftware verhindern, in diesem Fall können aber ggf. nicht sämtliche Funktionen der Internetseite genutzt werden.
Wenn Sie als Nutzer mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt.
Widerspruch:
Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies im Browser löschen, hat dies zur Folge, dass auch das abgelegte Opt-Out-Cookie gelöscht wird und der Widerspruch ggf. in der vorgenannten Art und Weise erneut vorgenommen werden muss.

Verwendung des Analysetools "Google Analytics"
Wir nutzen den Dienst Google Analytics der Google Inc. Dieser Dienst ermöglicht eine Analyse der Benutzung unserer Internetseiten und verwendet dazu Cookies. Zu diesem Zweck werden die durch das Cookie erzeugten Informationen wie Ihre anonymisierte IP-Adresse in unserem Auftrag an einen Server von Google Inc. in den USA übertragen, dort gespeichert und ausgewertet. Die Anonymisierung Ihrer IP-Adresse erfolgt in der Regel durch Kürzung Ihrer IP-Adresse durch Google Inc. innerhalb der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). In Ausnahmefällen wird Ihre IP-Adresse an einen Server der Google Inc. in den USA übertragen und erst dort anonymisiert. Ihre hierbei übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google Inc. zusammengeführt. Im Rahmen der Google Analytics-Werbefunktion werden das Remarketing und die Berichte zur Leistung nach demografischen Merkmalen und Interessen genutzt. Diese Verfahren haben den Zweck, mit Hilfe der Informationen über das Nutzerverhalten die Werbemaßnahmen stärker an den Interessen der jeweiligen Nutzer auszurichten. Im Rahmen des Remarketings können auf Basis des Surfverhaltens des Users auf der Webseite von apo-rot personalisierte Werbemaßnahmen auf anderen Internetseiten geschaltet werden. Dabei können die Werbemittel Produkte enthalten, die sich der User zuvor auf der Webseite von apo-rot angeschaut hat. Sofern Sie zugestimmt haben, dass ihr Web- und App-Browserverlauf von Google mit ihrem Google-Konto verknüpft wird und Informationen aus ihrem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen verwendet werden, verwendet Google diese Daten für ein geräteübergreifendes Remarketing. Jegliche Produkte, die einen Rückschluss auf den Gesundheitszustand des Users zulassen, werden seitens apo-rot von diesem Verfahren ausgeschlossen. Der Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics können Sie jederzeit widersprechen. Dazu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können die Verwendung von Cookies jedoch durch Einstellung Ihres Browsers verhindern; in diesem Fall können aber ggf. nicht sämtliche Funktionen der Internetseite genutzt werden. Die Einstellungen müssen Sie für jeden Browser, den Sie nutzen, gesondert vornehmen.
Sie können darüber hinaus die Erfassung sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google Inc. verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Ad-On herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ dazu oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie bitte auf folgenden Link: Google Analytics deaktivieren Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät für unsere Internetseiten mit Wirkung für Ihren derzeit verwendeten Browser abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie erneut auf diesen Link klicken.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.Nutzung von Facebook Custom Audiences
Diese Website verwendet den Facebook Pixel und die Funktion "Custom Audiences" der Facebook Inc. ("Facebook"). Diese Funktion dient dazu, Besuchern dieser Webseite im Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerkes Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen ("Facebook-Ads") zu präsentieren. Hierzu wurde auf dieser Website das Facebook Pixel von Facebook implementiert. Über dieses Pixel wird beim Besuch der Webseite eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt. Dabei wird an den Facebook-Server u.a. übermittelt, dass Sie diese Website besucht (incl. der Information welche Produkte Sie für welche Umsätze gekauft haben) und Facebook ordnet diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu, wenn Sie ein Facebook Kunde sind. Wenn Sie anschließend unsere Seiten besuchen, wird über das Trackingpixel eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch u.a. von Ihrem Browser die Information, dass von Ihrem Endgerät (z.B. Ihrem PC) unsere Seite aufgerufen wurde. Wenn Sie Facebook-Nutzer sind, kann Facebook hierdurch den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Ebenso kann Facebook anschliessend erkennen, ob eine Facebook-Werbeanzeige wirkungsvoll war, ob es also z.B. zu einem Online-Kaufabschluss gekommen war. Wir und gfls. auch unsere Kooperationspartner erhalten von Facebook hierzu ausschließlich statistische Daten ohne Bezug zu einer konkreten Person. Dies geschieht zu Zwecken der Werbewirkungs-, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung unserer Internetseite. Die Nachverfolgung mithilfe des Pixels erfolgt in einer Weise, die uns nicht ermöglicht, Sie als Person zu identifizieren und markiert User nur in für uns anonymisierter Form als Besucher unserer Internetseite. Facebook setzt dazu Cookies ein. Facebook speichert und verwendet die mithilfe des Pixels erhobenen Daten. Dies geschieht wenigstens teilweise auch außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der EU-Datenschutzvorschriften. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativ können Sie die Remarketing-Funktion "Custom Audiences" unter https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ de-aktivieren. Hierfür müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

Nutzung von usemax
Diese Website nutzt den Service von usemax advertisement, ein Angebot der Emego GmbH, Centroallee 263, 46047 Oberhausen, damit durch das Setzen von Cookies Besuchern dieser Webseite interessenbezogene Werbeanzeigen auf anderen Websites präsentiert werden können. Personenbezogene Daten werden mit Hilfe der Cookies nicht erhoben. Folgende Daten werden dabei anonym gespeichert:

  • Die URL und die Uhrzeit des Werbemittelaufrufs (bei Display-Kampagnen)
  • Der Klick auf das Werbemittel und ggf. die nachfolgende Transaktion (z.B. Kauf eines Produktes)
  • Die jeweiligen Kampagneninformationen (über das usemax-Pixel übergeben)
  • Die Nutzerherkunft durch Analyse der IP-Adresse.
Hierbei wird die IP-Adresse mit einer Geo-Datenbank abgeglichen und die Herkunft bzw. das Land, Bundesland und die Stadt des Nutzers ermittelt. Die IP-Adresse wird anschließend verworfen und nicht gespeichert.
Usemax verpflichtet sich, die Bestimmungen des Deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Teledienste Datenschutz Gesetzes (TDDSG) und alle anderen datenschutzrechtlichen Vorschriften einschl. gegebenenfalls künftiger europäischer Datenschutzgesetze, insbesondere solche hinsichtlich der Wahrung des Datengeheimnisses, zu beachten.
Dem Nutzer wird unter folgendem Link außerdem die Möglichkeit gegeben sich mit Hilfe eines Opt- Out Cookies von zukünftigen Werbemaßnahmen auszuschließen: Opt-Out

Verwendung von DoubleClick
Doubleclick by Google ist eine Dienstleistung von Google. Doubleclick by Google verwendet Cookies um Ihnen für Sie relevante Werbeanzeigen zu präsentieren. Dabei wird Ihrem Browser eine pseudonyme Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu überprüfen, welche Anzeigen in Ihrem Browser eingeblendet wurden und welche Anzeigen aufgerufen wurden. Da die Cookies keine personenbezogenen Daten enthalten, wird keine Verbindung zu Ihren persönlichen Daten hergestellt. Jedoch ermöglichen die Cookies Google und seinen Partner-Internetseiten die Schaltung von Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche auf unserer oder anderen Internetseiten.
Die durch die Cookies erzeugten Informationen werden von Google zur Auswertung an einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Eine Übertragung der Daten durch Google an Dritte findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. Keinesfalls wird Google ihre Daten mit anderen von Google erfassten Daten zusammenbringen. Durch die Nutzung unserer Webseiten erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google und der zuvor beschriebenen Art und Weise der Datenverarbeitung sowie dem benannten Zweck einverstanden.
Sie können die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseiten bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link unter dem Punkt DoubleClick-Deaktivierungserweiterung verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Alternativ können Sie die Doubleclick-Cookies auf der Seite der Digital Advertising Alliance unter dem folgenden Link deaktivieren.

Erstellung von pseudonymisierten Benutzerprofilen insbesondere durch "On-Site-Tracking"
Apo-rot legt zur Ermöglichung personalisierter Werbung und der Marktforschung pseudonymisierte Nutzungsprofile von eingeloggten Nutzern der Internetseite an. In diesen Nutzungsprofilen wird das Klickverhalten auf den Internetseiten von apo-rot (aufgerufene Artikel und Shop-Kategorien, Dauer des Verbleibs auf der Artikelseite, zum Warenkorb hinzugefügte Artikel, erfolgreich abgeschlossene Schritte des Bestellvorgangs, Bestellungen) und die vom Nutzer bereits gekauften Artikel erfasst. Dadurch kann apo-rot verfolgen, welche Internetseiten der Kunde besucht, und welche Aktionen er dort vorgenommen hat. Die dabei erlangten Daten nutzt apo-rot zur Anzeige personalisierter Werbung und - unter Beachtung der Vorgaben des Abschnitts "Datenschutz bei Warenbestellungen, Newsletter (vgl. §9 der apo-rot AGB)" dieser Datenschutzerklärung - zum Versand von E-Mail-Werbung. Die Nutzungsprofile werden nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.
Zur Erstellung von Nutzungsprofilen werden auf der apo-rot Website auch Tracking-Pixel Dritter eingesetzt ("On-Site-Tracking"). Dabei handelt es sich um kleine, nicht sichtbare Grafiken. Wird eine Internetseite von einem eingeloggten Nutzer der apo-rot Internetseite geöffnet, wird das Zählpixel von einem Server eines Dritten geladen und mit einem Pseudonym des Kunden und ggf. zusätzlich mit einer Cookie-ID bei diesem Dritten gespeichert und ausgewertet. Dieser Dritte nutzt die Daten nur im Auftrag und nach Weisung von apo-rot und nicht zu eigenen Zwecken.
Der Nutzer kann einer Erstellung o.g. Nutzungsprofile zu zuvor beschriebenen Zwecken jederzeit widersprechen. Ihren Widerspruch können Sie jederzeit hier vornehmen: Opt-out. Alternativ können Sie auch durch eine Nachricht an die Apotheke am Rothenbaum, Rothenbaumchaussee 76, 20148 Hamburg oder an info@apo-rot.de Ihren Widerspruch ausüben. Ein Widerspruch der Verwendung von Nutzungsprofilen gilt gleichzeitig als Widerspruch der werblichen Verwendung der E-Mail-Adresse des Nutzers.

Nutzung von Kupona
Wir verwenden auf unseren Webseiten "KUPONA", eine Technologie zur optimierten Auslieferung von Werbekampagnen von der KUPONA Media GmbH, Frankfurter Straße 8 D-36043 Fulda. KUPONA verwendet sog. Cookies, um die Anzeige und Auslieferung von Werbemitteln auszusteuern. Dazu werden anonymisierte Informationen temporär auf dem Computer des Users gespeichert und vom Browser des Users ausgewertet. Auf diese Weise kann KUPONA u.a. die Werbemittelhäufigkeit, das sog. Frequency Capping, aussteuern, welche verhindert, dass ein User immer wieder die gleiche Werbung sieht oder die CPC-User-Sperre, die verhindert, dass ein User ein Banner noch einmal angezeigt bekommt, dass bereits geklickt wurde. Darüber hinaus setzt KUPONA ein weiteres Modul zum Re-Targeting ein, in diesem Fall wird das Cookie verwendet um anonymisierte Bewegungsmuster zu erfassen und so die Werbung auf die User-Interessen maßzuschneidern. User bekommen dann Werbung angezeigt, wofür sie sich wahrscheinlich interessieren könnten. Es wird dabei kein Rückschluss auf den Nutzer gezogen. In den Cookies werden ausschließlich um numerische IDs und oder sog. Timestamps (Zeitstempel) gespeichert, die keinerlei Personenbezug zulassen. Alle Informationen verfügen zudem über ein Verfallsdatum, die meisten von wenigen Minuten, Stunden oder Tagen, nachdem diese Informationen durch den Browser automatisch gelöscht werden. Sie können der Nutzung ihrer Nutzerdaten hier widersprechen: Opt-Out

Nutzung von Criteo
Diese Webseite verwendet eine Technologie von Criteo (Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, München). Es werden Informationen über das Surfverhalten der Webseitenbesucher zu Marketingzwecken in rein anonymisierter Form gesammelt und hierfür Cookies gesetzt. Criteo kann so das Surfverhalten analysieren und anschließend gezielte Empfehlungen als passendes Werbebanner anzeigen, wenn andere Webseiten besucht werden. Die von Criteo gesammelten Daten werden lediglich zur Verbesserung des Werbeangebots genutzt. Die Browser-Cookies vollziehen insbesondere die Produkte nach, die sich der Nutzer auf der Partner-Website, für die Criteo Werbemittel liefert, angesehen hat, beziehungsweise die Seiten, die er besucht hat. Criteo verwendet sog. Tracking Pixeln zur Übertragung von anonymen Daten vom Webangebot seiner Partner auf die Server von Criteo. Criteo erfasst nur anonyme Daten über anonyme Cookies oder vergleichbare Identifikatoren, die gfls. folgendes aufzeichnen:
  • Ereignisse im Zusammenhang mit Ihren Aktivitäten auf unserer Website (z.B. die Zahl der angesehenen Seiten, die betrachteten Produkte auf der Seite, Fortschritt im Bestellvorgang, Abschluss der Bestellung, die in den Warenkorb gelegten Produkte Gekaufte Produkte, Gesamt-Bestellwert).
  • Informationen in Bezug auf Ihr Gerät (Geräteart, Betriebssystem, Version)
  • und Ereignisse in Bezug auf die Criteo-Adserving-Aktivitäten wie z.B. die Zahl der Ihnen angezeigten Werbemittel
Wenn Sie dem Einsatz dieser Technologie widersprechen möchten, so dass Sie keine Werbemittel von Criteo auf Ihrem aktuellen Browser und auf Browsern erhalten möchten, die mit Ihrer anonymen Kennung abgeglichen wurden, können Sie die Ausspielung von Criteo-Werbemittel hier deaktivieren.
Bitte beachten Sie, dass Sie nach einer eventuellen Deaktivierung der Anzeige personalisierter Werbeanzeigen von Criteo und anderen Werbepartnern weiterhin Werbeanzeigen erhalten werden, die jedoch weniger passgenau auf Ihre Interessen/Ihr Surfverhalten abgestimmt sind.

Recht op informatie, verwijdering en correctie, data protection officer

apo-rot geeft klanten en andere gebruikers van de site op aanvraag graag meer info over de gegevens die worden opgeslagen en hoe deze worden gebruikt. Als de bij apo-rot opgeslagen gegevens niet juist zijn, dan zullen ze door apo-rot gecorrigeerd worden. Hiervoor kan de klant apo-rot contacteren via het adres dat in het impressum vermeld staat of op een andere manier.

Daarnaast kunnen klanten hun bij apo-rot opgeslagen bestanden in het klantaccount op deze website inkijken en eventueel corrigeren. Hiervoor is het klantnummer, het mailadres, het wachtwoord en de postcode nodig. Een klant kan zijn account en alle daarmee samenhangende gegevens op elk moment laten verwijderen door een bericht te sturen naar de apotheek in Rothenbaum, Rothenbaumchaussee 76, 20148 Hamburg of naar info@apo-rot.de. In dat geval worden alle gegevens verwijderd voor zover het gebruik ervan niet meer nodig is voor een nog af te handelen bestelling en voor zover apo-rot niet op grond van wettelijke voorschriften verplicht is (§147 AO) deze gegevens nog te bewaren. In beide gevallen worden de gegevens echter geblokkeerd en zo snel mogelijk verwijderd.

Als u vragen heeft over de behandeling van persoonsgegevens bij apo-rot, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris, Dr. med. Martin Willmer (northCOM GmbH)

Status: 4.2017